Epiaş 1. Şeffaflık Çalıştayına katıldık.

calistay

Elektrik piyasasının işletim faaliyetlerini yürüten Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), “veri ve analiz platformu”nu oluşturmak amacıyla 1. Şeffaflık Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.

Elektrik piyasasının işletim faaliyetlerini yürüten Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), “veri ve analiz platformu”nu oluşturmak amacıyla 1. Şeffaflık Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.

EPİAŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Savaş, çalıştayda yaptığı konuşmada, platformla birlikte piyasa katılımcılarının, ihtiyaç duyduğu güvenilir veri ve bilgiye eşit şartlarda ve zamanında ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Savaş, piyasada faaliyet gösteren 868 katılımcı olduğunu hatırlatarak, elektrik piyasasının daha sağlam ve şeffaf bir yapıya kavuşması hem kamu hem özel sektörün sürece katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Çalıştayda, elektrik piyasasının sağlıklı bir şekilde işletebilmesi ve rekabetçi bir yapının sağlanabilmesi için veri ve bilgilerin taraflarca hangi şartlarda paylaşılması gerektiği tartışıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Rekabet Kurumu yetkilileri ile elektrik piyasasındaki özel sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, elektrik piyasalarında şeffaflığa ilişkin durum analizi yapılarak, çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

Çalıştay boyunca ortaya konan görüşler, EPİAŞ tarafından rapor halinde EPDK’ya iletilecek. EPDK’nın da raporu inceledikten sonra gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Eylül ayında EPDK tarafından elektrik piyasası işletim lisansının 49 yıllığına EPİAŞ’a verilmesinin ardından, spot elektrik piyasasında gerçekleşen tüm alım satım işlemleri EPİAŞ tarafından yürütülüyor.